Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

IVB Fall Camp

Ve dnech 2.–3. 10. 2015 proběhl na terénní stanici Mohelský mlýn IVB fall camp. Jednalo se o setkání vědeckých pracovníků a studentů ÚBO, které mělo celkem 32 účastníků. Cílem byla diskuze nad jednotlivými vědeckými tématy, které se na ÚBO zkoumají a také zevrubné představení Národní genetické banky živočichů. Účastníci mohli rovněž nahlédnout do vybavených molekulárních laboratoří a nově zrekonstruovaného úložiště genetických vzorků NGBŽ.