Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Jak ovlivňovaly populační strukturu kamzíků v Alpách změny klimatu v posledních 20 000 let? I k takové studii přispěly vzorky NGBŽ

Pomocí matematického modelování bylo studováno propojení populací kamzíka horského v měnící se krajině Alp v době od posledního zalednění (před 20 000 lety) po současnost. Díky spolupráci mnoha subjektů, včetně Genetické banky ÚBO, bylo dále shromážděno téměř 450 vzorků kamzíka horského z celého jeho alpského areálu a pomocí celogenomových markerů byla zjištěna aktuální genetická struktura. Ta byla využita k ověření správnosti modelování – na základě srovnání zjištěné genetické struktury s výslednými modely současného stavu. Byl tak vytvořen postup, který umožňuje nejen porozumět původu biodiverzity v různých horských oblastech, ale také predikovat další vývoj biodiverzity z hlediska populační struktury a velikosti areálu druhu, např. pro potřeby ochranářského managementu. Článek autorů Flurina Leuggera a dalších publikovaný v časopise Journal of Biogeography je volně k dispozici.
Simulation of the Northern chamois populations across the Alps from 20,000 years BP (a) until the present day (e). The colours represent the position on the first two axes of the principal coordinate analysis (PCoA) of the simulated distance matrix for populations occurring in the Alps. The light grey areas represent cells with predicted occurrences from populations not existing in the Alps. Black dots in (a) to (e) represent fossil records within the 4000-year interval of the respective point in time. For more details see the article.