Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Kmeny myší odchycených v přírodě k dispozici

Od roku 2008 jsou na studeneckém pracovišti Ústavu biologie obratlovců rozvíjeny kmeny myší (především domácích) odchycených v přírodě. Od klasických laboratorních kmenů se liší vyšší genetickou variabilitou. A pro výzkum přírodních procesů je významné i to, že se tyto kmeny svým genetickým složením podobají mnohem více než ty klasické laboratorní divokým populacím. Postupně byla vytvořena největší kolekce divokých kmenů (více než 70) a nyní je možné si tyto laboratorní myši jednoduše vyžádat pro výzkum na základě informací na novém webu.

 

Zde