Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Mezinárodní setkání provozovatelů genetických sbírek – GGBN Conference 2018, Vídeň, 22.–25. května

Síť genetických biorepozitorií světa, the Global Genome Biodiversity Network (GGBN), pořádá setkání zájemců nejen z řad svých členů. Program konference bude zahrnovat tradiční témata týkající se např. praktického provozu sbírek, dlouhodobého skladování genetických vzorků a související legislativy (zejména Nagojského protokolu). Kromě toho bude tentokrát pozornost věnována tématu zkoumání bohatství biodiverzity, které se ukrývá právě ve sbírkách genetických vzorků po celém světě. Jednotlivé sekce budou věnovány rozmanitosti organismů využívaných v zemědělství, v lesnictví a žijících ve volné přírodě a jejímu zkoumání pomocí nejmodernějších přístupů z oblasti genomiky, molekulární biologie a na základě fenotypových znaků.


K aktivní účasti na konferenci je možno se hlásit do 21. března 2018, bez příspěvku i později. Účastnický poplatek činí 450 €, pro studenty 350 €.

 

Více zde.