Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Otevření Národní genetické banky živočichů, ukončení projektu BIOM

9. června proběhlo na Mohelském mlýně slavnostní otevření Genetické banky Ústavu biologie obratlovců, která je zároveň k dispozici jako úložiště vzorků Národní genetické banky živočichů. Tohoto aktu, který byl také slavnostním ukončením projektu BIOM, se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, okolních obcí, Akademie věd a Ministerstva financí. V příjemné atmosféře, která mezi pozvanými v krásném údolí řeky Jihlavy panovala, tak bylo oficiálně zahájeno fungování sítě NGBŽ. Díky projektu BIOM a dalším finančním přispěvatelům (Kraj Vysočina a Strategie AV21, program ROZE) se kromě vybudování technického zázemí v podobě mohelenského úložiště a také úložiště v rámci Genetické banky Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze podařilo položit základy sítě NGBŽ v podobě pěti členských a dalších spolupracujících organizací.

Členství v síti NGBŽ je dáno podpisem Memoranda spolupráce, s NGBŽ však spolupracují i další nečlenské subjekty, nejčastěji jako poskytovatelé genetických vzorků. Řadě přispěvatelů byly poskytnuty zkumavky pro skladování materiálu a také skalpely, nůžky a další užitečné vybavení pro odběr vzorků. Dosud jsme obdrželi několik set vzorků aktuálně získaných z naší fauny (nejčastěji z úhynů na silnicích nebo v záchranných stanicích) a několik tisíc vzorků, které zůstaly po ukončených vědeckých projektech. To jsou nejčastěji vzorky ptáků a savců a z nich převážně materiál ze středoevropských populací drobných hlodavců a netopýrů rodu Pipistrellus. Údaje o vzorcích postupně prezentujeme na datovém portálu mezinárodní sítě genetických sbírek biodiverzity Global Genome Biodiversity Network (GGBN) a brzy také na datovém portálu NGBŽ.