Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Pracovní návštěva norského partnera v ČR

Ve dnech 17.–22. 11. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila pracovní návštěva dvou kolegů z pracoviště našeho norského partnera Natural History Museum (NHM), University of Oslo. Kurátoři NHM DNA Bank Prof. Arild Johnsen a Dr. Lars Erik Johannessen prezentovali své zkušenosti týkající se fungování genetické banky a jejího významu a využití ve výzkumu a ochraně biodiverzity na třídenním workshopu (Genetic collections and biodiversity research and conservation; 18.–20. 11. 2015), který byl organizován v rámci projektu BIOM na Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci a na Mohelském mlýně. Dr. Johannessen přednesl příspěvek s názvem „Norwegian experience with genetic biobanking: NHMO DNA Bank in Oslo” a Prof. Johnsen “Using genetic resources in biosystematic research: examples from NHMO DNA bank”. Diskuze a konzultace k předneseným tématům pokračovaly také v průběhu společenských večerů. Součástí návštěvy byla i prohlídka prostor a vybavení vznikající Národní genetické banky živočichů v ČR na ÚBO AV ČR (na terénní stanici Mohelský mlýn) a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Osobní návštěva norských kolegů významně přispěla k prohloubení dosavadní spolupráce, k efektivnímu řešení části projektu BIOM týkající se založení genetické banky, a zároveň podpořila navazování nových bilaterálních vztahů.

Návštěva byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02.