Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Představení projektu BIOM a genetické banky – workshop, 12. února 2015 v Brně

12. února proběhl v Brně v rámci konference Zoologické dny 2015 workshop, na kterém byl představen projekt BIOM a genetická banka živočichů. Jedná se o největší zoologickou konferenci v České republice – letos měla asi 470 účastníků – a proto je možné tento workshop považovat za důstojné oficiální zahájení projektu. Děkujeme organizátorům konference, že se jim podařilo nalézt pro náš workshop místo v nabitém programu. Samotného workshopu se zúčastnili zástupci přírodovědeckých fakult několika univerzit, zoologických muzeí, několika zoologických zahrad, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Lesů ČR aj. Vysokoškolským studentům a profesorům byly nabídnuty připravované vzdělávací akce, ostatní diskutovali o budoucí podobě genetické banky. Ukázalo se, že mnozí vědci, zoologové a pracovníci ochrany přírody ČR budou ochotni poskytovat vzorky do genetické banky, že je však pro ně důležité, aby je to stálo co nejméně času. O to budeme usilovat. Všem účastníkům děkujeme za vyjádření svých názorů.