Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu II

25.–26. června proběhl na Mohelském mlýně druhý vzdělávací seminář o ochranářské genetice a významu sběru genetických vzorků pro ochranu a výzkum. Účastníky byli opět zoologové z muzeí a pracovníci nevládních organizací a společností věnujících se zoologickému výzkumu, monitoringu a ochraně a nově také odborní pracovníci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a krajských úřadů. Účastníkům děkujeme za čas, který genetické bance věnovali, za mnohé velmi cenné podněty a za milou společnost. A těšíme se na další spolupráci s nimi.