Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Slavnostní otevření Národní genetické banky živočichů

V loňském roce se nám podařilo oficiálně založit Národní genetickou banku živočichů (NGBŽ), která do té doby v České republice chyběla. Oznamujeme, že tuto skutečnost oslavíme aktem slavnostního otevření jednoho z úložišť vzorků NGBŽ na Mohelském mlýně, které bylo vybudováno přestavbou bývalého hospodářského objektu. Akce se uskuteční 9. června 2016. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.slavnostni-otevreni-narodni-geneticke-banky-zivocichu-548.pdf