Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Studijní cesta do Global Genome Biodiversity Network, Berlín, Německo

Ve dnech 14.–18. června 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do Global Genome Biodiversity Network (GGBN) v Berlíně, Německo. Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Dr. Petra Hájková a Dr. Barbora Zemanová) a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Dr. Michal Vinkler, Mgr. Martin Binhack) navštívili Dr. Gabriele Droege v Botanic Garden and Botanical Museum (BGBM). Cílem cesty bylo získání zkušeností se zakládáním a provozem genetických bank v zahraničí a zejména seznámení se s programem DNA Module, který bude možné v rámci GGBN využívat pro zprávu databází vzorků. Kromě genetické banky na BGBM byla navštívena i genetická banka živočišných tkáňových vzorků a DNA v Museum fűr Naturkunde, Berlin. Studijní cesta přinesla cenné informace a zkušenosti týkající se datových standardů, zapojení do databáze GGBN a využívání společné platformy pro sdílení dat i vzorků, ale i velmi užitečné informace o technickém vybavení a fungování genetických bank v Německu. Tyto zkušenosti a know-how budou plně využity při zakládání Národní genetické banky živočichů v rámci projektu BIOM, financovaného z Fondů EHP 2009-2014 (č. projektu EHP-CZ02-OV-1-025-2015).

 

Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02.