Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Tisíce afrických hlodavců, středoevropských ryb a dalších obratlovců do roka ve veřejné databázi

NGBŽ se neustále snaží získávat finanční podporu pro své fungování a rozvoj. Aktuálně získala Genetická banka ÚBO grantové prostředky pro správu stávajících vzorků a jejich zanesení do veřejné databáze. Během roku tak přibydou na datových portálech NGBŽ a GGBN údaje o přibližně 8000 vzorků, které získali pracovníci ÚBO v rámci specifických výzkumných projektů v letech 1988–2014. Konkrétně budou pro další možné využití zviditelněny vzorky více než 30 středoevropských druhů ryb, přibližně 120 druhů drobných afrických savců (hlodavci, hmyzožravci, netopýři), přibližně 30 druhů drobných hlodavců a hmyzožravců z Asie, Balkánu, Středního východu a Ruska a další (kolekce vzorků palearktických netopýrů, vydry říční, kamzíka horského aj.). Mezi těmito vzorky jsou i zástupci více než 130 druhů, 34 rodů a tří čeledí, které dosud nebyly na datovém portálu GGBN zastoupeny a budou tak zveřejněny pro výzkum nově. Poskytovatelem grantu, který bude trvat od 1. 8. 2017 do 15. 7. 2018, je mezinárodní síť Global Genome Biodiversity Network.