Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Úložiště vzorků na Mohelském mlýně

V rámci projektu BIOM, který byl financován z Fondů EHP 2009-2014, bylo nově vybudováno jedno z úložišť vzorků NGBŽ a to přestavbou hospodářské budovy na Mohelském mlýně v okrese Třebíč. Tento objekt patří Ústavu biologie obratlovců a slouží tedy zároveň jako Genetická banka ÚBO. Přestavba objektu začala v červenci 2015 a v listopadu téhož roku byl objekt zkolaudován. Stavební práce provedla firma Archatt Památky spol. s r. o. a celkové náklady na přestavbu činily 2 mil. Kč, z toho 1 320 tis. přispěl Kraj Vysočina. V objektu jsou prozatím umístěny dva hlubokomrazící boxy (-80 °C) sloužící ke kvalitnímu dlouhodobému skladování vzorků tkání a DNA o celkové kapacitě 86 tis. vzorků a dále v něm byla vybudována laboratoř pro odběr vzorků.