Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Členové a partneři

Členy sítě NGBŽ jsou:

 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

kontaktní osoba: RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.; michal.vinkler@natur.cuni.cz


Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.

kontaktní osoba: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.; hajkova@ivb.cz

Mendelova univerzita v Brně
kontaktní osoba: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.; sarka.dvorakova@mendelu.cz

NaturaServis s.r.o.
kontaktní osoba: Roman Rozínek; roman.rozinek@naturaservis.net

 

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o. (ORNIS)

kontaktní osoba: RNDr. Josef Chytil; chytil@prerovmuzeum.cz

 

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

kontaktní osoba: Mgr. Adam Konečný, Ph.D.; akonecny@sci.muni.czS genetickou bankou spolupracují také:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Herpeta
Polabské muzeum
Záchranná stanice Bartošovice
Soukromé zoologické muzeum Benjamina Hlivky
Zoologické preparace Jana Wagnerová
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum přírody Český ráj

Jihomoravské muzeum ve ZnojměNatura ServisAOPKČMMJBartošoviceBen HlivkaherpetaPolabské muzeumMPČRPrerov - OrnisORNISJihomoravské m. ve Znojmě

ČLENOVÉ SÍTĚ NGBŽ

Členství: základní

Člen od: 4. 6. 2017

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je vědecký výzkum a výuka v biosystematických a ekologických oborech.

Popis sbírky: Tkáňové vzorky živočichů, převážně drobných savců (hlodavců, hmyzožravců, letounů), ale také plazů a ptáků.

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

http://botzool.sci.muni.cz/

 

Kontaktní osoba: Adam Konečný, akonecny@sci.muni.cz

Členství: základní

Člen od: 25. 5. 2015

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou nejčastěji využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Popis sbírky: Vzorky tkání, případně DNA volně žijících obratlovců celého světa, se speciálním zaměřením na středoevropskou a českou faunu.

Označení v registru GRBio: IVB

 

Kontakty:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Květná 8
603 65 Brno

www.ivb.cz

http://www.ivb.cz/narodni-geneticka-banka-zivocichu.html

 

Kontaktní osoba: Petra Hájková, hajkova@ivb.cz

Členství: základní

Členem od: 6. 5. 2015

Popis instituce: Katedra zoologie PřF UK je jedním z vedoucích akademických pracovišť věnujících se zoologickému výzkumu v České republice. Zabývá se studiem nejrůznějších skupin obratlovců i bezobratlých živočichů za použití kombinace různých multidisciplinárních laboratorních i klasických metod, a to jak ve volné přírodě, tak i v zajetí.

Popis sbírky: Vzorky tkání, případně DNA z výzkumných projektů katedry. Sbírka se zaměřuje především na středoevropskou faunu a plemena domácích zvířat.

Označení v registru GRBio: CUNI

Kontakty:
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 00 Praha 2

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/o-katedre

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/geneticka-banka

 

Kontaktní osoba: Michal Vinkler, michal.vinkler@natur.cuni.cz