Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


Členství: základní

Členem od: 6. 5. 2015

Popis instituce: Katedra zoologie PřF UK je jedním z vedoucích akademických pracovišť věnujících se zoologickému výzkumu v České republice. Zabývá se studiem nejrůznějších skupin obratlovců i bezobratlých živočichů za použití kombinace různých multidisciplinárních laboratorních i klasických metod, a to jak ve volné přírodě, tak i v zajetí.

Popis sbírky: Vzorky tkání, případně DNA z výzkumných projektů katedry. Sbírka se zaměřuje především na středoevropskou faunu a plemena domácích zvířat.

Označení v registru GRBio: CUNI

Kontakty:
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 00 Praha 2

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/o-katedre

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/geneticka-banka

 

Kontaktní osoba: Michal Vinkler, michal.vinkler@natur.cuni.cz