Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Mendelova univerzita v Brně


Členství: základní

Člen od: 2. 7. 2015

Popis instituce: Mendelova univerzita v Brně je vysokou školou univerzitního typu, která uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti stím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost a činnosti s nimi související.

Popis sbírky:

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Zemědělská 1665/1

613 00 Brno

https://mendelu.cz/

 

Kontaktní osoba: Šárka Dvořáková, sarka.dvorakova@mendelu.cz