Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Muzeum regionu Valašsko, p.o.


Členství: základní

Člen od: 6. 5. 2019

Popis instituce: Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko.

Popis sbírky: Genomické vzorky živočichů, převážně obratlovců, zejména z oblasti Valašska. Uchováván je kousek tkáně v 96% etanolu při -20 °C. Alikvoty vzorků jsou uchovávány v Genetické bance ÚBO AV ČR při teplotě -80 °C. 

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Horní nám. 2
755 01 Vsetín

http://www.muzeumvalassko.cz/

http://www.muzeumvalassko.cz/narodni-geneticka-banka

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Tyller, tyller@muzeumvalassko.cz