Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v. v. i.


Členství: základní

Člen od: 25. 5. 2015

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou nejčastěji využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Popis sbírky: Vzorky tkání, případně DNA volně žijících obratlovců celého světa, se speciálním zaměřením na středoevropskou a českou faunu.

Označení v registru GRBio: IVB

 

Kontakty:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Květná 8
603 65 Brno

www.ivb.cz

http://www.ivb.cz/narodni-geneticka-banka-zivocichu.html

 

Kontaktní osoba: Petra Hájková, hajkova@ivb.cz