Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v. v. i.


Členství: základní

Člen od: 25. 5. 2015

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou nejčastěji využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Popis sbírky: Genetická banka ÚBO (GB ÚBO) se specializuje na volně žijící obratlovce a vzorky v ní uložené pocházejí z ukončených výzkumných projektů, z příležitostných sběrů zaměstnanců ústavu i od externích poskytovatelů (jako jsou např. záchranné stanice volně žijících živočichů nebo přírodovědná muzea), kteří vzorky odebírají z uhynulých jedinců. Jedná se tedy o materiál jak středoevropské fauny, ale i z dalších zemí světa. Nejstarší vzorky GB ÚBO pocházejí ze sběrů prof. Jana Zimy, který s nimi začal už na začátku 90. let minulého století. Vzorky banky (obvykle kousek tkáně ve zkumavce s 96% etanolem, někdy také DNA) jsou uchovávány v hlubokomrazících boxech (-80 °C) na pracovišti ve Studenci a v úložišti NGBŽ na terénní stanici ÚBO Mohelský mlýn. GB ÚBO je propojena jak s Dokladovou sbírkou obratlovců ÚBO, tak s dalšími relevantními sbírkami, tj. usiluje o uchování informací o místech uložení veškerého materiálu z konkrétního jedince (např. je-li v bance uložen genetický vzorek živočicha, který posloužil k tvorbě preparátu v některém z přírodovědných muzeí). GB ÚBO je registrována v mezinárodním registru vědeckých sbírek Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl) pod kódem IVB a je také členem mezinárodní sítě genetických sbírek biodiverzity Global Genome Biodiversity Network (GGBN).Označení v registru GRBio: IVB

 

Kontakty:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Květná 8
603 65 Brno

www.ivb.cz

http://www.ivb.cz/narodni-geneticka-banka-zivocichu.html

 

Kontaktní osoba: Petra Hájková, hajkova@ivb.cz; Barbora Rolečková, roleckova@ivb.cz