Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Členové a partneři

Členy sítě NGBŽ jsou:

 

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.

kontaktní osoba: Mgr. Petra Hájková, Ph.D., hajkova@ivb.cz; Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., roleckova@ivb.cz

 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

kontaktní osoba: RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., michal.vinkler@natur.cuni.cz


Mendelova univerzita v Brně
kontaktní osoba: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., sarka.dvorakova@mendelu.cz

NaturaServis s.r.o.
kontaktní osoba: Roman Rozínek, roman.rozinek@naturaservis.net

 

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o. (ORNIS)

kontaktní osoba: RNDr. Josef Chytil, chytil@prerovmuzeum.cz

 

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

kontaktní osoba: Mgr. Adam Konečný, Ph.D., akonecny@sci.muni.cz


Muzeum regionu Valašsko, p.o.

kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Tyller, tyller@muzeumvalassko.cz

 


S genetickou bankou spolupracují také:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Herpeta
Polabské muzeum
Záchranná stanice Bartošovice
Soukromé zoologické muzeum Benjamina Hlivky
Zoologické preparace Jana Wagnerová
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum přírody Český ráj

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

a zapálení jednotlivciNatura ServisAOPKČMMJBartošoviceBen HlivkaherpetaPolabské muzeumMPČRPrerov - OrnisORNISJihomoravské m. ve Znojmě