Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Co je NGBŽ

Obrovský technologický rozvoj posledních desetiletí způsobil, že se molekulárně-genetické metody postupně staly rutinním nástrojem zoologického výzkumu a sběr genetických vzorků se stal součástí mnoha projektů zaměřených na výzkum volně žijících živočichů. Sběr genetického materiálu do určité míry nahradil shromažďování celých těl živočichů a tvorbu klasických preparátů. V souvislosti s tímto vývojem byla v roce 2014 založena Genetická banka Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v roce 2015 pak Genetická banka Ústavu biologie obratlovců AV ČR a také Národní genetická banka živočichů. Význam biologických sbírek navíc v posledních letech významně roste s tím, jak rychle ubývá druhů na planetě Zemi. Biologický materiál slouží nejen jako doklad o (dříve) existující biologické rozmanitosti, ale také umožňuje mapovat změny genetické diverzity v prostoru a čase. Tak může poskytnout odpovědi na otázky po příčinách ohrožení nebo zániku konkrétních populací a prospět nejen zoologickému výzkumu ale i druhové ochraně.

 

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) je sítí institucí, jejichž společným zájmem je dlouhodobé uchovávání kvalitně konzervovaných genomických vzorků živočichů a publikování údajů o těchto vzorcích ve veřejných databázích, aby byly k dispozici pro (další) výzkum. Vznikla z iniciativy Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO), kde také sídlí sekretariát NGBŽ, a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Kromě organizací, které provozují vlastní genetické sbírky, jsou členy sítě také organizace, které přispívají k uchovávání biologického materiálu jinak, např. jako poskytovatelé vzorků do některé z členských sbírek. Za účelem navýšení množství a rozmanitosti dostupného materiálu zve NGBŽ k členství také další dosud nezapojené instituce, které s biologickým materiálem pracují.

 

Údaje o dostupných vzorcích banky jsou průběžně publikovány v databázi vzorků NGBŽ na těchto stránkách a také na datovém portálu mezinárodní sítě mimo-lidských sbírek genomického materiálu the Global Genome Biodiversity Network (GGBN). Ke konci roku 2022 bylo zveřejněno téměř 17 000 genomických vzorků z 18 zemí a čtyř kontinentů. Velkou část z nich tvoří kolekce drobných zemních savců z východní subsaharské Afriky a kolekce evropských pěvců. Další početnější kolekcí jsou např. vzorky většiny druhů ryb střední Evropy. Ve sbírce jsou dále zastoupeni afričtí a evropští netopýři, drobní zemní savci z Balkánu, Středního východu a Ruska a jednotlivými vzorky další středoevropská fauna. Kromě volně žijících živočichů je v bance k dispozici více než 1000 vzorků různých plenem kura domácího nebo kolekce vzorků chovaných papoušků. Další tisíce vzorků čekají na zpracování a zveřejnění.