Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

O NGBŽ

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Tím je umožněno (opětovné) využití těchto vzorků pro genetické analýzy, a to zejména pro ochranářsko-genetický výzkum. Vzorky mohou v budoucnu posloužit například k posouzení aktuálního stavu genetické diverzity populací (ohrožených) druhů, migrace a propojenosti populací či určení lokálních adaptací. Hlavní výhodou vybudování a trvalého udržování sbírky genetických vzorků je však zajištění časového kontinua. Dostupnost vzorků z dlouhého časového období umožní monitoring genetické diverzity v čase a tak například i odhalení možné příčiny poklesu genetické diverzity, stane-li se některý druh v budoucnu ohroženým. Vzorky banky budou k dispozici i pro jakýkoliv další genetický výzkum. V některých případech tak již nebude muset výzkumu předcházet terénní odchyt živočichů a odběr vzorků z živých jedinců, ale poslouží vzorky shromážděné v bance.