Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

O NGBŽ

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) je národní sítí organizací, které spojuje zájem o kvalitní dlouhodobé uchovávání genomických vzorků volně žijících živočichů z celého světa pro potřeby výzkumu. Tyto tkáňové vzorky pocházejí např. z ukončených vědeckých projektů nebo z muzejních sběrů, ale shromažďovány jsou i dostupné vzorky přímo z přírody (např. z jedinců uhynulých na silnicích nebo v záchranných stanicích). NGBŽ nabízí vzorky k (dalšímu) využití prostřednictvím veřejně přístupné online databáze, kterou spravuje. Vzorky mohou posloužit např. v ochranářsko-genetickém výzkumu – k posouzení aktuálního stavu genetické diverzity populací (ohrožených) druhů, migrace a propojenosti populací, odhalení lokálních adaptací aj. Hlavní výhodou vybudování a trvalého udržování sbírky genomických vzorků je zajištění časového kontinua. Dostupnost vzorků z dlouhého časového období umožní monitoring genetické diverzity v čase a tak například i odhalení možné příčiny poklesu genetické diverzity, stane-li se některý druh v budoucnu ohroženým. Vzorky banky jsou k dispozici i pro jakýkoliv další genetický výzkum. V některých případech mohou nahradit terénní část výzkumu – odchyt živočichů a odběr vzorků z živých jedinců.