Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Prostory genetické banky na Mohelském mlýně

Součástí tvorby Vzdělávacího centra pro biodiverzitu – Mohelský mlýn byla i přestavba objektu garáží a skladů v areálu Mohelského mlýna u náhonu na jedno z úložišť genetických vzorků Národní genetické banky živočichů. V objektu jsou umístěny hlubokomrazící boxy (-80 °C) sloužící ke kvalitnímu dlouhodobému skladování vzorků tkání a DNA a dále v něm byla vybudována laboratoř pro odběr vzorků. Stavební práce, které probíhaly od července do října 2015, provedla firma Archatt Památky spol. s r. o. Celkové náklady na přestavbu činily 2 mil. Kč, z toho 1 320 tis. poskytl Kraj Vysočina. V současné době jsou tyto prostory vybavovány drobnými přístroji a dalším potřebným vybavením. Slavnostní otevření Národní genetické banky živočichů – Mohelský mlýn je plánováno na jaro 2016.