Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu

19.–20. 3. 2015 se uskutečnil na Mohelském mlýně vzdělávací seminář o významu genetické variability pro ochranu druhů a také o tom, jak nám může při monitoringu genetického zdraví populací napomoci biobanking, tedy shromažďování genetických vzorků z naší fauny. Semináře se zúčastnili především zoologové z muzeí, ale i další členové odborné veřejnosti. Účastníkům, kteří s naší myšlenkou sběru genetických vzorků sympatizují a jsou ochotni s námi spolupracovat, byly rozdány zkumavky s etanolem. Seminář proběhl v dobré atmosféře, čemuž napomáhalo i slunečné počasí. Součástí programu bylo také pozorování sysla na Mohelenské hadcové stepi a zatmění slunce na obloze :). Účastníkům děkujeme!