Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Časopis Myslivost

V červnovém čísle časopisu Myslivost jsme se s prosbou o spolupráci na genetické bance obrátili na členy Českomoravské myslivecké jednoty a na další myslivce a jejich sympatizanty, kteří se často pohybují ve volné krajině a často přicházejí do kontaktu s naší volně žijící faunou. V článku Národní genetickou banku představujeme a žádáme o poskytování genetických vzorků ze všech ulovených nebo nalezených jedinců běžně nelovených druhů a dále o vzorky ze tří kusů každého běžně loveného druhu z každého okresního mysliveckého spolku, ideálně každý z jiné honitby. V textu článku je uvedeno, které druhy považuje za běžně lovené. Již nyní máme od členů ČMMJ první vzorky. Tímto jim děkujeme za spolupráci.

 

Online verze článku zde
Myslivost 6/2015