Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation WORKSHOP

18.–20. listopadu 2015 se na Detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci uskutečnil mezinárodní přednáškový seminář o významu sbírek genetických vzorků pro výzkum a také o významu genetického výzkumu pro ochranu biologické rozmanitosti. Dvacet pět účastníků z devíti různých organizací si poslechlo příspěvky šesti zahraničních hostů a sedmi tuzemských přednášejících odborníků. Pozvání přijali i prof. A. Johnsen a Dr. L. E. Johannessen z Natural History Museum, University of Oslo v Norsku, kteří se jako partneři v rámci projektu BIOM podílejí na tvorbě české genetické banky obratlovců. Účastníky semináře informovali o fungování genetické banky v jejich instituci a o způsobech jejího využití ve výzkumu. Účast norských kolegů na workshopu byla financována iniciativou EHP-CZ02-BFB-1-060-2015. Součástí programu semináře byla také projekce dvou dokumentárních filmů o práci vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, zhlédnutí výstavy „Živá příroda údolí Oslavy a Chvojnice“ a exkurze do NPR Mohelenská hadcová step, vedená odborníkem na tamní jedinečnou vegetaci.


Dověděli jsme se, jak jsou organizovány genetické sbírky na několika pracovištích ve světě, k jak různorodému výzkumu mohou tyto sbírky sloužit a díky genetickému výzkumu a monitoringu jsme nahlédli do života několika vzácných nebo ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Diskuze k předneseným tématům pokračovaly také v průběhu společenských večerů a celý seminář tak byl velmi intenzivní. Věříme, že přispěl k propojování světů vědců, praktických biologů a státní ochrany přírody a že tím přispěl k zefektivnění ochrany biodiverzity. Všem účastníkům děkujeme.